Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szacowanie szkód łowieckich

Mieszkańcy Gminy Platerówka

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy ? Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 651), Wójt Gminy Platerówka informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm), od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Wniosek o oszacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie gminy Platerówka ? zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z: 1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej ? sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie; 2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego; 3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Do wypłaty wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Platerówka, telefon 757221690 w 32, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Platerówka www.gminaplaterowka.pl

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-23 08:31przez:
Opublikowano:2018-05-23 12:57przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:4164

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.