Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie nr OR 0050/194/21

Wójta Gminy Platerówka

z dnia 05 października 2021 roku

w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1373), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Uchwały Rady Gminy w Platerówce Nr V/22/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zarządzam, co następuje:

§  1.

Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok.

§ 2.

Uczestnicy konsultacji:  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§  3.

Sposób konsultacji:  konsultacje przeprowadza się poprzez publikację projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz pisemne zapytanie o uwagi i opinie organizacji posiadających siedzibę na terenie gminy.

§ 4.

Termin  konsultacji: wszelkie uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać na adres: Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka nr 20; 59-816 Platerówka lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@gminaplaterowka.pl w terminie do dnia 25 października 2021 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Platerówka

                                                                                                                                                                                                                 Krzysztof Halicki

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-05 11:10:53przez:
Opublikowano:2021-10-05 11:14:13przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:111

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85