Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Komunikat XXV sesja zwyczajna Rady Gminy w Platerówce

KOMUNIKAT

Zawiadamia się mieszkańców gminy Platerówka,

że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej w Platerówce

 odbędzie się

 

XXV SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY W PLATERÓWCE

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego oraz złożenie ślubowania.
  2. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  3. Protokół z obrad XXIII, XXIV sesji Rady Gminy w Platerówce.
  4. Raport o stanie Gminy Platerówka za 2021 rok.

4a) debata,

4b) wotum zaufania dla Wójta Gminy Platerówka,

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Platerówka za 2021 rok i absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Platerówka z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Platerówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021;

2) w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/115/20 Rady Gminy w Platerówce z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Platerówce oraz nadania jej statutu,

3) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu,

4)w sprawie zmian w budżecie gminy Platerówka na 2022 rok,

5) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Platerówka

6) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z centrów rekreacji wsi, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, otwartych stref aktywności (OSA) i boisk wielofunkcyjnych, zlokalizowanych na terenie gminy Platerówka,

7) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Platerówka na rok szkolny 2022/2023,

8) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

9) w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Gminy w Platerówce.

  1. Składanie interpelacji, zapytań, wniosków radnych.
  2. Omówienie spraw samorządu i regionu - spotkanie z Posłem na Sejm RP Stanisławem Żuk

Podczas obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Platerówce rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Platerówka za 2021 rok.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Platerówka, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Podczas obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Platerówce mieszkańcy gminy Platerówka będą mogli wziąć udział w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos  w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Platerówce pisemne zgłoszenie poparte 20 podpisami  w terminie do dnia 24 czerwca 2022 roku w godzinach pracy urzędu 07:00-15:00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady  Gminy w Platerówce zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.gminaplaterowka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Platerówce http://bip.ugplaterowka.nv.pl/ oraz w Urzędzie Gminy w Platerówce.

Przewodniczący Rady Gminy

                             (-) Michał Mazur

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-13 13:46przez:
Opublikowano:2022-06-13 13:46przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:661

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.