Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Komunikat XXX sesja Rady Gminy w Platerówce

Podaję mieszkańcom gminy Platerówka do wiadomości,

że  w dniu 30 marca 2023 roku  o godzinie 12:00  w świetlicy wiejskiej w Platerówce

odbędą się

obrady XXX  zwyczajnej sesji Rady Gminy w  Platerówce

 

z następującym porządkiem obrad:

1  Otwarcie sesji.

  1. Sprawdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  4. Protokół z obrad XXIX sesji Rady Gminy w Platerówce.
  5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów do przedszkoli, szkół, czy ośrodków,

2) w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Platerówka w 2023 r.",

3) w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

4) w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Platerówce, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

5) w sprawie zmian w budżecie gminy Platerówka na 2023 rok,

6) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerówka,

7) w sprawie zmiany Statutu Gminy Platerówka,

8) w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Platerówce z jej filią we Włosieniu wraz ze zmianą siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Platerówce oraz dokonaniem odpowiednich zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Platerówce,

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do trzech lat, gruntu działki oznaczonej w ewidencji  nr 223/1  obręb Zalipie,

10) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,

11) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

12) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Platerówka, nie stanowiących jej wyłącznej własności,

13) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

14) w sprawie prowadzenia obrad sesji w trybie zdalnym,

15) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Platerówka,

16) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Platerówka na lata 2023 – 2029,

17) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Platerówka,

18) w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2022 rok.

  1. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej
  2. Składanie interpelacji, zapytań, wniosków radnych.

                                                                         

  Przewodniczący Rady Gminy w Platerówce

                                                                                                                          (-) Michał Mazur

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-24 08:29przez:
Opublikowano:2023-03-24 08:30przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:273

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.