Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

Tel. 75 722 16 90

O komisji

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce powołana na podstawie art.4? ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr OR.0050/243/2022 Wójta Gminy Platerówka z dnia 01 czerwca 2022 roku. 

Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zadania  komisji:

 1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPRPA.
 3. Uczestniczy w realizacji Gminnego Programu, zatwierdza roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy.
 4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki.
 5. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 6. Inicjuje i wspiera działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych.
 7. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 8. Rozpatruje wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy. Wnioski muszą zawierać w szczególności: planowane cele, zadania i formy ich realizacji, wykonawców zadań, określenie uczestników, termin realizacji, zakładane rezultaty oraz preliminarz kosztów całkowitych i wnioskowanych o dofinansowanie.
 9. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 10. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o konieczności obowiązkowego  leczenia odwykowego oraz kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem przez osoby wskazane we wniosku.
 11. Na wniosek Wójta wydaje opinie o zgodności usytuowania miejsc punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z Uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 12. Organizuje szkolenia członków Komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Siedziba GKRPA:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce, Platerówka 20

Telefon757221690, Fax 75 724-11-85

e-mailgops_platerowka@interia.pl

 

Skład GKRPA:

Dorota Zelkowska - przewodnicząca

Renata Stalmach - zastępca przewodniczącej

Damian Sikorski - członek

Piotr Konopnicki - członek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-02-16 09:46przez:
Opublikowano:2018-02-16 12:49przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:4318

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.