Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2016

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Rodzaj gospodarstwa domowego

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z kompostownikiem

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sposób selektywny

(bez kompostownika)

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 w sposób nieselektywny

Gospodarstwo

1 – osobowe

11,00 zł

12,00 zł

19,00 zł

Gospodarstwo

2 -  osobowe

22,00 zł

24,00 zł

38,00 zł

Gospodarstwo

 3 - osobowe

33,00 zł

36,00 zł

57,00 zł

Gospodarstwo

4 - osobowe

44,00 zł

48,00 zł

76,00 zł

Gospodarstwo

5 – osobowe i większe

55,00 zł

60,00 zł

95,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYch DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH  

Rodzaj pojemnika

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 w sposób nieselektywny

110 litrów/120 litrów

37,00 zł

56,00 zł

240 litrów

69,00 zł

84,00 zł

1100 litrów

200,00 zł

250,00 zł