Historia powstania Smodzielnego Batalionu Kobiecego im.Emilii Plater

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 października 2015

Historia powstania Smodzielnego Batalionu Kobiecego im.Emilii Plater

 

1 Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater został sformowany w Siedlcach na terenie ZSRR 3 czerwca 1943 roku w składzie I Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki .
31 września 1943r. batalion tworzyło 740 szeregowych, podoficerów i oficerów.
Po okresie organizacyjnym, od września 1943 roku w skład batalionu wchodziły: szkoła podoficerska, kompanie: 1 i 2 fizylierek, 1 i 2 strzeleckie oraz rusznic ppanc. i ckm, plutony: moździerzy, zwiadu, łączności, sanitarny, saperów i gospodarczy.

Historia powstania Smodzielnego Batalionu Kobiecego im.Emilii Plater

 

1 Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater został sformowany w Siedlcach na terenie ZSRR 3 czerwca 1943 roku w składzie I Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki .
31 września 1943r. batalion tworzyło 740 szeregowych, podoficerów i oficerów.
Po okresie organizacyjnym, od września 1943 roku w skład batalionu wchodziły: szkoła podoficerska, kompanie: 1 i 2 fizylierek, 1 i 2 strzeleckie oraz rusznic ppanc. i ckm, plutony: moździerzy, zwiadu, łączności, sanitarny, saperów i gospodarczy.
1 września 1943r. z batalionu wyłączona została 1 kompania fizylierek, która wyruszyła wraz z I Dywizją Piechoty na front. W czasie bitwy pod Lenino pełniła służbę wartowniczą przy sztabie dywizji. Jedną drużynę przydzielono do plutonu sanitarnego, 2 do wynoszenia rannych z pola walki, udzielania pierwszej pomocy oraz eskortowania jeńców.
Kampania strzelców  5 grudnia 1943 roku przydzielona została II Dywizji Piechoty.
9 stycznia 1944 roku, w związku z przegrupowaniem jednostek polskich, batalion przerzucono do wsi łuczynka na Smoleńszczyźnie, w marcu do m. Żeleźniak pod Trojanowem (obwód żytomierski), w maju do Kiwerc, w lipcu batalion wkroczył na ziemie polskie.
Od 17 września 1944r. pełnił służbę wartowniczą w jednostkach tyłowych armii. Od 12 października 1944r.  służbę garnizonową na Pradze, a po wyzwoleniu Warszawy objął posterunki w całej Warszawie.
21 marca 1945 r. batalion podporządkowano Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego i podzielono na komisariaty wojskowe, które rozmieszczone zostały w poszczególnych dzielnicach Warszawy.
Batalion został rozformowany na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego  z 15 maja 1945 roku.
Częśc Żołnierzy I Samodzielnego Batalionu Kobiecego osiedlono w zachodniej Polsce - na Ziemiach Odzyskanych tworząc osiedle Platerowo noszące póżniej nazwę Zalipie Dolne a od 1962 roku  Platerówka.

 

Nazwa Platerówki  z  1945 roku