Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

Tel. 75 722 16 90

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

  • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu,
  • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego – zaproszenia na rozmowę z przedstawicielem komisji,
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych,
  • zakup ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjno – profilaktycznych związanych z realizacją zadań w niniejszym programie,
  • organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy,
  • realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.