Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2018

Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Cezarego Przybylskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 marca 2018 r. o godzinie 11:00 w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 63.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna cykl konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, które potrwają  do 26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się oraz wyrazić swoja opinię i uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.
 W tytule listu/maila należy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.
Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych. 
Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
•    9 marca 2018 r. Legnica
•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra
•    21 marca 2018 r. Wałbrzych
•    22 marca 2018 Wrocław
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

 

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Rozwój Regionalny.