Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze"

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Platerówce w dniu 20.09.2021 r. uruchomiony zostanie Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego ?Czyste Powietrze?. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze? oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Platerówce, 59-816 Platerówka 20, pokój 7,  tel: 503 105 307.

GODZINY PRACY PUNKTU:

 • Poniedziałek 7.00-8.00, 16.00-17.00
 • Wtorek 15.00-17.00
 • Środa 15.00-17.00
 • Czwartek 15.00-17.00
 • Piątek 15.00-17.00 (kontakt telefoniczny)

 

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą  o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania pod numerem tel. 503-105-307.


ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ?CZYSTE POWIETRZE?:

            ?Czyste Powietrze? to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat Programu ?Czyste Powietrze? można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu oraz https://czystepowietrze.gov.pl/

PROGRAM OBEJMUJE DWIE GRUPY BENEFICJENTÓW

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania ? osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania ? osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

            1 563,60 zł ? w gospodarstwie wieloosobowym

            2 189,04 zł ? w gospodarstwie jednoosobowym

ZAKRES RZECZOWY

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,

DOFINANSOWANIE

W zależności od rodzaju działań od 30% do 75 % kosztów kwalifikowanych, audyt energetyczny do 100 %, nie więcej niż maksymalne kwoty określone dla poszczególnych działań.

Dotacja może wynosić maksymalnie do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

CZAS REALIZACJI

30 miesięcy od daty pierwszego poniesionego kosztu kwalifikowanego lub złożenia wniosku

 

DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W PROGRAMIE ,,CZYSTE POWIETRZE? NIEZBĘDNE JEST:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy ? Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

PRZYDATNE LINKI:

Kalkulator dotacji Programu Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-17 12:48przez:
Opublikowano:2021-09-17 13:45przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:3227

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.