Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi w gospodarstwie

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny, powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych, w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków.
W oparciu o analizę przyczyn i okoliczności zgłoszonych wypadków oraz chorób zawodowych Prezes Kasy ustanowił następujące kierunki działalności prewencyjnej KRUS:
Upowszechnienie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat .
Oddziaływanie na likwidację zagrożeń i zapobieganie najczęściej występującym wypadkom z grupy: upadek osób; pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń; uderzenie; przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta; upadek przedmiotów oraz inne zdarzenia.
Oddziaływanie na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej poprzez:
- Informowanie rolników o wyrobach oznaczonych Znakiem Bezpieczeństwa KRUS oraz posiadających wyróżnienia targowe Prezesa KRUS
- Informowanie rolników o sposobach zapobiegania chorobą zawodowym – głównie o zapobieganiu ukąszeniom przez kleszcze;
- zapoznawanie rolników z zasadami postępowania w razie wypadku oraz podstawowymi sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

"Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz" to hasło jednej z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku, której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Tylko w zeszłym roku odnotowano 4 618 ww. zdarzeń, co stanowiło 30,2% wszystkich zgłoszonych w całym okresie sprawozdawczym. Największą liczbę wypadków stwierdzono podczas: obsługi ciągników rolniczych (22,3%); maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i łańcuchowych (19,1%), środków transportowych – przyczep, wozów konnych, samochodów dostawczych itp. (14,2%) oraz maszyn i urządzeń do zbioru ziemiopłodów (7,6%). Według statystyk Kasy najczęściej rolnicy zostali poszkodowani wskutek wypadków z grup: pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń (30,7%) wszystkich wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych; upadki osób (28,4%); inne zdarzenia [(zwichnięcia i skręcenia kończyn podczas wychodzenia i wchodzenia z maszyn rolniczych (14,1%)]; upadki przedmiotów, głównie w czasie agregowania maszyn do prac polowych z ciągnikami rolniczymi (10,0%); zetknięcie się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami (6,7%); przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu (4,0%). Winne zdecydowanej większości omawianych wypadków z udziałem maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej są czynniki: organizacyjne, techniczne, a także nieprawidłowe postępowanie człowieka. Z analiz Kasy wynika, że w wielu przypadkach okoliczności i przyczyny wypadków są podobne, a w większości były to:

Najczęstsze przyczyny wypadków:
zły stan techniczny maszyny, zwłaszcza brak osłon i hamulców, niesprawny układ kierowniczy;
używanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowanych do określonych zadań;
regulacja i smarowanie maszyn będących w ruchu oraz manipulowanie przy nich;
używanie nieodpowiedniej odzieży;
remontowanie sprzętu we własnym zakresie bez odpowiednich kwalifikacji, zaplecza warsztatowego czy narzędzi.

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Zwykle oznaczone są one żółtym kolorem ostrzegawczym. Jeśli posiadasz lub nabyłeś maszynę zdekompletowaną, koniecznie wyposaż ją w brakujące osłony. Jeśli zdjąłeś osłonę na czas remontu lub smarowania, załóż ją z powrotem, po zakończeniu tych czynności. Pozwoli to uchronić osobę obsługującą przed uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchome elementy. Nie możesz dopuścić do tego , aby zaniedbanie i niewłaściwa obsługa maszyn stała się przyczyną wypadku.

Postępowanie w razie wypadku:
należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zadbać o bezpieczeństwo osób poszkodowanych i udzielających pomocy oraz wezwać pomoc
Telefony alarmowe :
999 – Pogotowie Rtunkowe
998 – Straż Pożarna
997 - Policja
112 – europejski numer alarmowy
należy poinformować lekarza udzielającego pomocy o okolicznościach wypadku.
Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Pamiętaj:
Twoim OBOWIĄZKIEM jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom pracującym na terenie gospodarstwa.

 

Opracowała: inspektor PT KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska
Źródła:
broszura KRUS “Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym”
www.krus.gov.pl

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-11 08:58:25przez:
Opublikowano:2021-10-11 09:01:26przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:301

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85