Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju cyfrowym

Gmina Platerówka ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR".

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)

b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:

1) pismo przewodnie;

2) oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ;

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

4) oświadczenie o wyborze sprzętu;

5) oświadczenie o stopniu pokrewieństwa;

6) dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z KOWR, itp.)

Termin złożenia wniosku: do 29.10.2021r. do godziny 15:00.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka

 

Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

 

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

 

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Link do najczęściej zadawanych pytań:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/granty-ppgr-w-pytaniach-i-odpowiedziach

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-19 12:47:01przez:
Opublikowano:2021-10-19 13:13:57przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:285

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Gmina Platerówka

Urząd Gminy w Platerówce

Platerówka 20

59-816 Platerówka

tel. 75 722 16 90

fax. 75 724 11 85