GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY W PLATERÓWCE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY W PLATERÓWCE

Platerówka 20

59-816 Platerówka

Tel. 75 722 16 90

 

Działalność tej docelowej placówki otwiera szerokie możliwości skutecznego wspomagania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce w działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Działalność Punktu Konsultacyjnego nastawiona jest w dużej mierze na niwelowaniu skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym i dzieciom w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Punkt konsultacyjny zajmuje się poradnictwem, w szczególności:

  • motywowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia niezbędnego leczenia specjalistycznego;
  • udzielaniem wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowaniem interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • gromadzeniem aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służ i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.