Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r., Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

I. Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach:

L.p. Gmina Liczba urzędników wyborczych
1 Bogatynia 2
2 Bolesławiec (gmina) 2
3 Bolesławiec (miasto) 2
4 Bolków 2
5 Gromadka 2
6 Gryfów Śląski 2
7 Janowice Wielkie 2
8 Jawor 2
9 Jelenia Góra 3
10 Jeżów Sudecki 2
11 Kamienna Góra (gmina) 2
12 Kamienna Góra (miasto) 2
13 Karpacz 2
14 Kowary 2
15 Leśna 2
16 Lubań (gmina) 2
17 Lubań (miasto) 2
18 Lubawka 2
19 Lubomierz 2
20 Lwówek Śląski 2
21 Marciszów 2
22 Męcinka 2
23 Mirsk 2
24 Mściwojów 2
25 Mysłakowice 2
26 Nowogrodziec 2
27 Olszyna 2
28 Osiecznica 2
29 Paszowice 2
30 Piechowice 2
31 Pielgrzymka 2
32 Pieńsk 2
33 Platerówka 2
34 Podgórzyn 2
35 Siekierczyn 2
36 Stara Kamienica 2
37 Sulików 2
38 Szklarska Poręba 2
39 Świeradów-Zdrój 2
40 Świerzawa 2
41 Warta Bolesławiecka 2
42 Wądroże Wielkie 2
43 Węgliniec 2
44 Wleń 2
45 Wojcieszów 2
46 Zagrodno 2
47 Zawidów 2
48 Zgorzelec (gmina) 2
49 Zgorzelec (miasto) 2
50 Złotoryja (gmina) 2
51 Złotoryja (miasto) 2

II. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

1. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A, 58-500 Jelenia Góra w godzinach urzędowania lub przesłać drogą pocztową.

3. W zgłoszeniu kandydata na urzędnika wyborczego należy podać:

  • imię (imiona) i nazwisko kandydata,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
  • wykształcenie,
  • miejsce pracy,
  • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
  • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

5. Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 kwietnia 2018 r. włącznie. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 §1 Kodeksu wyborczego).

7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt 6, pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

8. W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

/-/Agata Rycyk

 

SZCZEGÓŁY

http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24312_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Jeleniej_Gorze_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_poszczegolnych_gminach_oraz_o_zasadach_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-14 11:05przez:
Opublikowano:2018-03-14 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Platerówka
Odwiedziny:3481

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.