Gmina Platerówka

Aktualności

Artykuły

Listy do M

Informacja o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, iż odpady zmieszane z terenu Włosienia oraz Platerówki nr 1, 2, 3A, 3B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 232, 233 zostaną odebrane w dniu 13 listopada 2018 roku (stary termin odbioru 12 listopada 2018 roku).

Odpady z Platerówki (pozostała część), Zalipia oraz Przylasku zostaną odebrane w dniu 14 listopada 2018 roku (stary termin odbioru: 13 listopada 2018 roku). 

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z decyzją Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu o zamknięciu z dniem 23 listopada 2018 roku Punktu Obsługi Klienta w Platerówce uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowe oraz innych należności gminy Platerówka będzie można dokonywać w Punkcie Kasowym w księgowości Urzędu Gminy w Platerówce gotówką lub kartą płatniczą.  

 

Urząd Gminy w Platerówce

Szkolenie współpraca z mediami

Komunikat na XXX sesję Rady Gminy w Platerówce

Doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych

”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Operacja pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz z siłownią zewnętrzną.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz z siłownią zewnętrzną.

Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przedmiot inwestycji: w ramach operacji w miejscowości Platerówka, dz. Nr 717/2 zamontowano wiatę rekreacyjną wraz z grilem oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.

Wartość inwestycji: 104.958,49 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 66.785,00 zł

Wkład własny Gminy Platerówka: 38.173,49 zł

KOŃCZY SIĘ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE STYPENDIALNYM „ZDOLNY ŚLĄSK”

Pliki do pobrania