Gmina Platerówka

Aktualności

Artykuły

Komunikat na XXX sesję Rady Gminy w Platerówce

II Biała sobota

Doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych

”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Operacja pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz z siłownią zewnętrzną.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz z siłownią zewnętrzną.

Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przedmiot inwestycji: w ramach operacji w miejscowości Platerówka, dz. Nr 717/2 zamontowano wiatę rekreacyjną wraz z grilem oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.

Wartość inwestycji: 104.958,49 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 66.785,00 zł

Wkład własny Gminy Platerówka: 38.173,49 zł

KOŃCZY SIĘ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE STYPENDIALNYM „ZDOLNY ŚLĄSK”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Pratnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków

Bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej i szkolenia”

 

 

Spotkanie w sprawie dwóch konkursów grantowych

Pliki do pobrania