Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie.

X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Lubańskiego

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ INFORMACJA

INFORMACJA O USUNIĘCIU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ OGŁOSZONEJ W DNIU 23 SIERPNIA 2019 ROKU

W dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2019 r.  o godzinie 13:00 Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu poinformował o wynikach analizy sprawozdania z badania wody wykonanej  w celu określenia jakości wody  po usunięciu awarii.

Informujemy, iż woda pochodząca z wodociągu w Zalipiu odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu informacja nr HK-530-8-3/BF/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku PPIS w Lubaniu.

AWARIA SIECI WODOCIAGOWEJ - INFORMACJA

AKTUALIZACJA

Urząd Gminy, po uzyskaniu informacji od MSWK SUPLAZ sp. zo.o. informuje, iż awaria na Stacji Uzdatniania Wody została usunięta.

W dniu jutrzejszym, tj. w dniu 27.08.2019 r. zostaną wykonane ponowne badania wody pod kątem jej zdatności do spożycia.

Po uzyskaniu informacji z wykonanych badań poinformujemy Mieszkańców o zdatności wody do picia na stronie Gminy Platerówka oraz na tablicach ogłoszeń.

 

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

MSWK ,,SUPLAZ” Sp. z o.o. informuję, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania wody w Zalipiu woda pochodząca z wodociągu sieciowego w Zalipiu jest niezdatna do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem celów gospodarczych tj. spłukiwania toalet, prania, sprzątania). Trwają prace naprawcze mające poprawę jakości wody. Woda zdatna do spożycia będzie dowożona do mieszkańców Gminy Platerówka cysternami.

Urząd Gminy w Platerówce na bieżąco bedzie informować mieszkańców o stanie wody i terminie przydatności do spożycia za pośrednictwem strony internetowej Gminy Platerówka oraz tablic ogłoszeniowych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

DOŻYNKI GMINNE 2019

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ZALIPIE

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Zalipie, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Platerówce odbędzie się

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ZALIPIE

 

Temat zebrania:

  1. Rozdysponowanie środków finansowych sołectwa.

 

 

Sołtys sołectwa Zalipie

(-) Kamila Kamińska

Poradnictwo polsko-czesko-niemieckie w Lubaniu 11.09.2019 r.

Pliki do pobrania