Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wesprzyj film ,,Platerówki"

Spotkanie ze Świętym Mikołajem pt.: "Święty Mikołaj i Zwierzęta z Lasu"

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ROLNICTWIE

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: listopad 2019

Patriotyczne śpiewanie

„PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH PLATERÓWKA – WŁOSIEŃ – dł.550 mb”

Zakończono realizację zadania pod nazwą „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH PLATERÓWKA – WŁOSIEŃ – dł.550 mb”, dofinansowanego w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Umowa Nr MGW/70/2019 z dnia 24.06.2019r.).

W roku 2020 planowany jest kolejny, końcowy etap przebudowy tej drogi.

 

Informacja dla organizacji pozarządowych

Pliki do pobrania