Profilaktyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie GKRPA w Platerówce - nabór wniosków

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Platerówce

Gminny Punkt Konsultacyjny w Platerówce

 

 

 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY

 

dla osób uzależnionych  od  alkoholu 


i   narkotyków, współuzależnionych członków  rodzin  oraz  osób doznających  przemocy  w  rodzinie

 

czynny:

 

w  DRUGI  i  CZWARTY  PIĄTEK  MIESIĄCA  


w  GODZINACH   11.30 – 13.30

 

w siedzibie Urzędu Gminy w Platerówce

 

Platerówka 20, Tel. 75 722 16 90

 

 

Konsultant: Piotr Konopnicki, tel. 664461086

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków na realizację GPRPA

LISTA PLACÓWEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ