WYBORY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerówce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Platerówce

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Platerówce, zarządzonych na dzień 31 marca

ZARZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerówce, w okręgu wyborczym nr 14

Zarządzenie OR 0050/164/18 Wójta Gminy Platerówka z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakató

Kalendarz wyborczy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Platerówka z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

UCHWAŁA NR XXVI/150/18 RADY GMINY W PLATERÓWCE z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Platerówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz