Szacowanie szkód łowieckich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na obwodzie nr 204

Szacowanie szkód łowieckich

Mieszkańcy Gminy Platerówka

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 651), Wójt Gminy Platerówka informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm), od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Czytaj więcej o: Szacowanie szkód łowieckich