Raport o stanie gminy Platerówka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Raport o stanie gminy Platerówka za 2019 rok

INFORMACJA

 

  W dniu 17 lipca 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Platerówce odbędą się obrady X sesji zwyczajnej Rady Gminy w Platerówce, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Platerówka za 2019 rok.*

          Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) Mieszkańcy Gminy mogą zabrać głos podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Platerówka za 2019 rok.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos musi złożyć zgłoszenie poparte 20 podpisami do Przewodniczącego Rady Gminy w Platerówce najpóźniej przed dzień planowanej sesji.

       Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie  internetowej www.gminaplaterowka.pl w BIP Urzędu Gminy w Platerówce http://bip.ugplaterowka.nv.pl/  oraz w Biurze Rady Gminy Platerówka, Platerówka 20, 59-816 Platerówka.

 

                                                                                                                              

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

(-) Michał Mazur

 

 

 

*Raport o stanie Gminy Platerówka za 2019 rok dostępny jest na stronie internetowej www.gminaplaterówka.pl oraz BIP Urzędu Gminy w Platerówce http://bip.ugplaterowka.nv.pl/

 

Raport o stanie gminy Platerówka za 2018 rok