Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Gmina
•  Historia
•  Charakterystyka gminy
•  Platerówka
•  Włosień
•  Zalipie
•  Przylasek
  Urząd Gminy Platerówka
•  Dane teleadresowe
•  Władze Gminy
•  Struktura Organizacyjna UG
•  Zadania
•  Biuletyn Gminny
  Aktualności - komunikaty, wydarzenia
•  Komunikaty, ogłoszenia bieżące
•  Wydarzenia 2008 r.
•  Wydarzenia 2009r.
•  Wydarzenia 2010r.
•  Wydarzenia 2011r.
•  Wydarzenia 2012r.
•  Wydarzenia 2013r.
•  Wydarzenia 2014r.
  Link do ESP
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Szkoła Podstawowa w Platerówce
•  Link
  Sport w Gminie
•  LZS Włosień
•  LZS "ORZEŁ" Platerówka
  Agencja Nieruchomości Rolnej
•  Przetargi Agencji
  Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ"
•  Zaopatrzenie gminy w wodę i odbiór ścieków
  COBORU
•  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Roślin
  Rozkład jazdy busów
•  Kursy busów do Platerówki i z Platerówki
  Mikroporady
•  Link
Pomoc
Statystyki
Aktualności - komunikaty, wydarzenia » Wydarzenia 2010r. Wersja do druku

Otwarcie szatni na boisku LZS Platerówka

 

    W niedzielę 21 marca 2010r. na boisku gminnym w Platerówce odbyła się uroczystość otwarcia nowej szatni dla zawodników i sędziów wraz z ogólnodostępnymi toaletami dla publiczności i osób niepełnosprawnych. Pomimo typowo marcowej pogody licznie przybyli zaproszeni goście oraz kibice. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki serdecznie witając dostojnych gości min. Przedstawiciela Ministra Sportu - Posła na Sejm RP Pana Romana Brodniaka wraz z Dyrektorem Biura Panem Władysławem Wróblewskim,  Radnych Powiatu Lubańskiego Pana Stanisława Głowacza i Pana Kazimierza Wojewodę, Radnych Gminy Platerówka, Ks. Proboszcza Franciszka Muchę, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze Pana Andrzeja Kowala, Sponsorów - Zarząd Firmy „FORNAX” w osobach Pana Bogdana Charkiewicza i Krzysztofa Sietczyńskiego wraz z małżonkami, Sołtysów, Prezesa Pana Czesława Czyż, Zarząd Klubu Orzeł Platerówka, Trenera Pana Lesława Burzyńskiego, działaczy i gości oraz kibiców. W swoim przemówieniu Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania szatni min. Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, Firmie „FORNAX”, Radnym Gminy Platerówka, którzy pomogli uchwalić niezbędne dokumenty ale przede wszystkim jak zaznaczył ta szatnia powstała dzięki samym piłkarzom, wspaniałym sportowcom i bezinteresownym działaczom klubu ORZEŁ Platerówka . Następnie Pan Poseł Roman Brodniak pogratulował Wójtowi Gminy  Platerówka determinacji w rozwój sportu na terenach wiejskich i zaznaczył, że wielkie talenty rodzą się właśnie na takich małych skromnych obiektach w małych wsiach.  Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze Pan Andrzej Kowal pogratulował Mieszkańcom Gminy wspaniałego obiektu a dla Wójta Gminy Krzysztofa Halickiego oraz Prezesa Czesława Czyż wręczył Dyplom uznania za aktywny udział w upowszechnianiu sportu. Punktem kulminacyjnym  otwarcia było poświęcenie szatni przez Księdza Proboszcza Franciszka Muchę, wspólna modlitwa i życzenia dla piłkarzy aby kierowali się zasadą fair play oraz uroczyste przecięcie biało-czerwonej wstęgi przez gości i sponsorów.

Po niezwykle uroczystym otwarciu nasi piłkarze rozegrali wspaniały zwycięski mecz (6:2) a po meczu wszyscy kibice, piłkarze i goście z drużyny ŁUŻYCE Lubań zostali zaproszeni na pieczeń z grylla ufundowaną przez Wójta Gminy. 

 

 

 

                    

 

                   

 

        

                           

 

 

                          


Redaktor: Teresa Tońska, Źródło: UG Platerówka, Ilość wyświetleń: 2612, Utworzony: 2010-04-20 08:16:44, Ostatnia zmiana: 2010-04-20 08:22:24 Historia zmian